محصولات جدید

کاربرد Big Data

کاربرد Big Data

همه گیر شدن CMOS

همه گیر شدن CMOS

CCD and CMOS

CCD and CMOS

What is AHD Camera

What is AHD Camera

جدول لوکس نوری

جدول لوکس نوری

 • دستگاه DVR سی و دو کانال HK-6232
 • دستگاه DVR بیست و چهار کانال HK-6024
 • دستگاه DVR شانزده کانال HK-9016
 • دستگاه DVR شانزده کانال HK-8016
 • دستگاه DVR هشت کانال HK-9008
 • دستگاه DVR شانزده کانال HK-6016
 • دستگاه DVR هشت کانال HK-8008
 • دستگاه DVR هشت کانال HK-8808
 • دستگاه DVR چهار کانال HK-6004
 • تستر دوربین مداربسته و IP تبلتی
 • تستر دوربین آی پی
 • تستر دوربین مدار بسته مچی
 • دوربین مدار بسته
 • تستر دوربین مدار بسته T2103
 • تستر دوربین مدار بسته T2102
 • HK-IR990