محصولات جدید

 • دستگاه DVR سی و دو کانال HK-6232
 • دستگاه DVR بیست و چهار کانال HK-6024
 • دستگاه DVR شانزده کانال HK-9016
 • دستگاه DVR شانزده کانال HK-8016
 • دستگاه DVR هشت کانال HK-9008
 • دستگاه DVR شانزده کانال HK-6016
 • دستگاه DVR هشت کانال HK-8008
 • دستگاه DVR هشت کانال HK-8808
 • دستگاه DVR چهار کانال HK-6004
 • تستر دوربین مداربسته و IP تبلتی
 • تستر دوربین آی پی
 • تستر دوربین مدار بسته مچی
 • دوربین مدار بسته
 • تستر دوربین مدار بسته T2103
 • تستر دوربین مدار بسته T2102
 • HK-IR990